Eleftersyn og elsikkerhedsattest

Vores autoriserede elektrikere udfører kvalitetssikrede eleftersyn og elsikkerhedsattester, som får din virksomhed i mål med sin gennemgang og kontrol af elinstallationer – alt til en fornuftig pris!

Ved bestilling af et eleftersyn og elsikkerhedsattest hos CL Electric får du sikkerhed for, at dine elinstallationer er i orden og i overensstemmelse med reglerne. Vores elinstallatører gennemgår alle elinstallationer i din ejendom, så du får vished for at elinstallationerne er i orden, og at du ikke render ind i ubehagelige overraskelser.

Med CL Electric får du en uvildige ekspert og rådgiver inden for elinstallationer.

Kontakt os nu på tlf. 72 22 81 40 eller skriv til os og få et uforpligtende tilbud på et eleftersyn og elsikkerhedsattest.

Hvordan fås en elsikkerhedsattest?

Hos CL Electric hjælper vi med at kontrollere lovligheden af din virksomheds elinstallationer. Dette gør vi ved at udarbejde elsikkerhedsattester efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Herved sikrer vi at alle elinstallationer i virksomheden er udført på rette vis og tidspunkt.

Vi udarbejder elsikkerhedsattester og rådgiver dig om eventuelle fejl eller mangler. Det er f.eks. nødvendigt at have en elsikkerhedsattest, hvis man har et forsamlingslokale til mere end 150 personer. Det er i et sådan tilfælde påkrævet at alle elinstallationer i lokalet skal tjekkes af en autoriseret elinstallatør hver 2. år. Dette kan CL Electric gøre for dig.

Når vi udfører en gennemgang af de elektriske installationer, består dette af en visuel gennemgang af de tilgængelige og synlige installationer, samt en række stikprøver og målinger. Vi udarbejder herefter en afsluttende rapport som er virksomhedens elsikkerhedsattest. Denne rapport vil også indeholde fejl og mangler skulle de forekomme.

En gennemgang af virksomhedens viser sig ofte at være givet rigtig godt ud, da uhensigtsmæssigheder i elinstallationer kan fremstå. Virksomheden får dermed rig mulighed for at rette op på disse, og spare energi og penge.

Eleftersyn giver sikkerhed

Et eleftersyn sikrer at parterne i en ejendomshandel, opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge CL Electric til at udføre dit eleftersyn kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. CL Electric er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan CL Electric desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Kontakt os for yderligere information.

  • 72 22 81 40

Hvad er et eleftersyn?

Gennemgang af ejendommens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg samt ABDL-anlæg, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis. Du kan læse mere om eleftersyn her.

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
    En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

CL Electric er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, som betyder at du er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

CL Electric er medlem af TEKNIQs garantiordning

Hvis du benytter dig af CL Electric, som er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

TEKNIQ garantiordning giver dig tryghed som kunde og forsikrer dig om, at du roligt kan bruge CL Electric som din elinstallatør, selv ved større opgaver.

Du kan læse mere om TEKNIQ garantiordning her.